Gampopa.cz

Přání za brzké znovuzrození Šamarpy Rinphočheo

Óm svasti, ať je toto přání příznivé,

s jednobodovou oddaností činíme přání tělem řečí a myslí,

K neomylným objektům útočiště

Mistrům autentické linie, sjednocujícím soucit a moudrost

Buddhů a bódhisattvů nesčetných světů,

a ke Třem klenotům a ochráncům dharmy.

 

Pane Dewačenu, ztělesnění všech buddhů,

vyzářený v nespočetných, nezměrných emanacích,

Vznešený Čhökji Lodö (Dharmamati), sjednocení tří rodin,

Kéž spočíváš nad vrcholkem hlavy všech šťastlivých bytostí!

 

Síla tvého soucitu vychází z rozlehlého a hlubokého prostoru tvé moudrosti,

Nepřekonatelným projevem tvých emanací je laskavost k bytostem,

Pane tří rodin, neoddělitelný od Tří tajností,

Vznešený Čhökji Lodö, ať se brzy znovu objeví tvoje dokonalá emanace!

 

Ty, jenž po celé nekonečné eony prospíváš nesčetným bytostem,

Jenž si dokonale zrealizoval chování bódhisattvy a dosáhl nejvyšší úrovně jednoty,

Jenž manifestuješ aktivitu emanací v nekonečných světech,

Ať se brzy vrátíš!

 

Ty, jenž si byl držitelem zejména tradice Gampopovy linie,
Nedostižný v předávání buddhových učení,

Čhökji Lodö, pravý kořeni Linie praxe,

Ať se již brzy objeví tvoje emanace!

 

Ať se požehnáním pravdy neomylných Tří klenotů

A silou neomezených aktivit Mahákaly,

Jeho vznešené partnerky a jejich družiny,

Tato přání vyplní v nezměněné podobě.

 

Sestavil J.S. Gjalwa Karmapa Thinle Thaje Dordže
Překlad:Thinle Rinpočhe. Úprava: Lara Braitsteinová. Český překlad: V. Pleva.

 

Překlad převzat z Buddhismus dnes

 

Originál přání