Gampopa.cz

Šamarpa

14. Šamarpa Mipham Čhökji Lodö

Mipham Čhökji Lodö se narodil 27. října 1952 v království Derge ve východním Tibetu do vznešené rodiny Athub, jako synovec 16. Karmapy. Během politického zákazu, aby linie Šamarpů byla formálně uznávána, se Šamarpové znovu rodili v blízkosti Karmapů, kteří je rozpoznávali neformálně.

Ve čtyřech letech chlapec poznal staré mnichy z kláštera Jangpačhen, sídla Šamarpů. V šesti letech jej jako Šamarpu soukromě intronizoval 16. Karmapa.

Po útěku z bojujícího Tibetu žil Šamar rinpočhe v klášteře Rumtek, od 16. Karmapy obdržel kompletní učení a odkazy školy Karma Kagjü. V roce 1963 jej 16. Karmapa se schválením Dalajlamy intronizoval oficiálně a určil jej jako nejvyššího držitele linie po sobě.

14. Karmapa se usadil v Indii, dokončil Karmapův mezinárodni buddhistický institut (KIBI), který začal 16. Karmapa, než zemřel. Šamarpa hodně cestoval a učil tisíce žáků po celém světě, nejen ve svých vlastních centrech Bodhi Path, ale rovněž v jiných centrech patřících Karmapovi.

Šamarpa napsal několik knih o buddhistické praxi, také o demokracii, přitom ukázal, že jeho zájmem není politika, té se vždy snažil vyhýbat, ale zlepšení života obyčejných lidí. Také založil Nadaci nekonečného soucitu na podporu humánního zacházení se zvířaty.

Když se Šamarpa dozvěděl o chlapci se zvláštními vlastnostmi, který žil ve Lhase, zařídil, aby jej navštívili důvěryhodní lamové, a nakonec byl přesvědčen, že je skutečně dlouho očekávanou reinkarnací 16. Karmapy. Šamarpa pomáhal zařizovat, aby se Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, a jeho rodina dostali bezpečně z Tibetu.

Jak už to dělalo mnoho jeho předchůdců, rozpoznal Thaje Dordžeho jako 17. Karmapu, formálně jej intronizoval v Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu (KIBI) v novém Dillí v roce 1994. Jako držitel linie se přirozeně stal kořenovým lamou 17. Karmapy a vrátil mu v úplnosti odkaz linie Kagjü, dal mu kompletní vzdělání a zmocnění.

Pokud jde o rozpoznání 17. Karmapy, Šamar rinpočhe vysvětlil:

„Neexistuje tradice žádat důkaz takových typů rozpoznání. Je tomu tak, protože tento proces je mimo to, co mohou lidé vnímat normálními smysly. Takže já osobně, protože jsem Šamarpa, já jsem důkaz oprávnění rozpoznat Karmapu podle tradic linie Karma Kagjü.“
14. Šamar rinpočhe Mipham Čhökji Lodö zemřel v 61 letech ve svém centru dharmy v Renchen Ulmu v Německu 11. června 2014. Všichni předchozí Šamarpové byli ověřeni podle principu vzájemného rozpoznávání Karmapou, kterého předtím sami rozpoznali. Tímto způsobem se opírají o svou jedinečnou realizaci a působí mimo oblast politiky, Karmapové s černou korunou a červenou korunou jsou autenticky rozpoznáváni, vzděláváni, realizováni a takto pokračuje nejstarší linie reinkarnací v tibetském buddhismu.

Převzato z karmapa.cz